Investering i litiumsystem 12/24 V

Nedanstående guide gäller för båtar. Kontakta oss för andra användningsområden.

Vi rekommenderar att alla batterier placeras på ett ställe. Om båten har bogpropeller så kan batterierna i förpiken med optimal prestanda ersättas med kabel från litiumbatteriet (avståndet bör vara < 5 meter). Det fungerar även att kombinera AGM batterier till bogpropeller (+ isolator) tillsammans med litiumbatterier.

Att kombinera LiF huvudbatteri med start av AGM-bly rekommenderas för de flesta båtar. Fördelen med  kombinationen av bly-startbatteri med LiF-huvudbatteri är att blybatteriet klarar att stå på underhållsladdning under lång tid (t.ex. landström under längre perioder och/eller solceller / vindkraft). MasterLi system regleras av BMS2 som slår ifrån laddningen till LiF-batteriet när det är fulladdat men därefter fortsätter laddning till startbatteri och förbrukning.

Med BMS1 som enbart har en kontaktor och som inte automatiskt reglerar laddning från generator eller solceller så passar även LiF12V (40 Ah) som startbatteri. Men vid denna lösning så bör underhållsladdning undvikas under längre perioder.

Fem steg:

 1. Bestäm hur stor kapacitet

  Vid jämförelse av kapacitet så räkna med att 100 Ah LiF motsvarar 200 Ah blybatteri. Notera att för bly begränsas ofta val av kapacitet genom vikt & volym, men också att en stor bly-batteribank tar väldigt lång tid att ladda från 80% till 100% och riskerar därför att förstöras p.g.a. laddningscykel utan topp-laddning. För LiF finns inte dessa begränsningar och m.h.t. mycket lång livslängd så är det en god investering att utöka kapaciteten. Vid val av celler utan skal så finns många kombinationer att välja på: 4, 8, 12 eller 16 celler i storlekar; 100, 160, 200 och 400 Ah. Om t.ex. 400 Ah – 12V (4 x 400) önskas men höjden begränsar så kan istället 8 eller 16 celler väljas, dvs 8 x 200Ah eller 16 x 100Ah. Cellerna placeras enklast med kortsidan mot varandra, men det finns även andra kombinationer. För 24V-system dubbleras antalet celler, dvs 8 eller 16.  Victron och Mastervolt kan kombineras parallellkopplade för att öka kapaciteten.

 2. Bestäm placering

  Enklast är att välja samma utrymme där gamla batterierna stod. Bäst är central placering närmast stora förbrukare och motor (stora förbrukare är bogpropeller, inverter, ankarspel och elvinschar) . Om bogpropeller och centralt placerad batteribank i salong så fungerar ska%cc%88rmklipp-2016-12-30-23-08-14det utmärkt att ersätta batterier i förpiken med nya kablar dragna från LiF-batterier i salongen. (Om batterier i akterkabin så bör extra batteri placeras i förpik, kontakta gärna oss för råd). Mät utrymmet; bredd, längd och höjd. Viktigt att mäta höjden! Vid placering i soffa som är längsgående med skrovet, så är ofta höjden begränsande. Eventuellt kan utrymmet enkelt byggas om för att öka utrymmet på höjden. Se figur, där tidigare botten i soffan (=röd linje som är anpassad till blybatteri) flyttas eller skruvas bort och därmed skapar ett smalare men djupare utrymme. Vi rekommenderar att cellerna monteras stående.

 3. Välj vilken batterikombination

  Se nedanstående exempel. Vi rekommenderar kombinationen med separat AGM startbatteri som även får en funktion av säkerhetsventil genom att minska transienta överspänningar (”spikar”) när kontaktor kopplar från huvudbatteriet (om generator har frånkopplingsfunktion så rekommenderas att den används). Ett MasterLi system har även en start-assist funktion på batteri-switchen som kan kopplas in om startbatteriet inte klarar att starta, eller omvänt som en tillfällig back-up för huvudbatteriet om säkerhetsrelä har kopplat ifrån.   A)  LiF-huvudbatteri för både service och start (ett batteri). Detta alternativ ger lägsta vikt, men batteriet bör cyklas med säkerhetsmarginal, dvs vi rekommenderar att BMS är inställt på ett högre värde (SOC / cellspänning) för lågspänningsbrytning jämfört med system som har separat startbatteri. Ett LiF batteri som är urladdat till 25% laddningsstatus (SOC) klarar utan problem att starta en dieselmotor (temp på batteri > 0°C).   B)  LiF-huvudbatteri + LiF12V-start (40 Ah) (två separata batterier). Denna kombination passar bäst för båtar med höga krav på låg vikt och säker start. (startbatteriet väger ca 15+ kg mindre jfr med bly och ett huvudbatteri på 5,5kWh/400Ah väger ca 180 kg mindre jfr med bly). Passar bäst med BMS1 och switch att koppla mellan laddning/förbrukning.   C)  LiF-huvudbatteri + AGM-start (två separata batterier). Denna kombination passar bäst för båtar med höga krav på prestanda och som önskar ett system med BMS2 där laddningen stängs av automatiskt när batteriet är fulladdat. Rekommenderad kombination om landström och/eller solceller/vindgenerator används under längre perioder.   D)  LiF-huvudbatteri + AGM-start + LiF12V Back-Up (tre separata batterier). ”Premium kombination”

 4. Beställ batterier

  Med fördel görs det i god tid före säsongen startar. Kontakta oss gärna vid frågor & råd. Notera att MasterLi importerar celler för att garantera celler från samma batch i tillverkningen, vilket säkerställer att cellerna är så lika som möjligt. Om celler måste beställas från fabrik så kan leveranstiden uppgå till ca två månader eftersom all transport sker med båt.

 5. Välj installation

 • Gör det själv (DIY) med hjälp av medföljande kopplingsschema och monteringsanvisning.
  • Vi säljer Kabel/Pressade kabelskor i angiven längd, vilket väsentligt förenklar installationen även om installatör anlitas. (Se vidare SHOP  –  länk > Elkabel kundanpassad).
  • Vi tillverkar monterings-kit – länk >FÖRMONTERADE KABLAR – där alla kablar och ledningar kapas i rätt längd med kabelskor, samt att BMS konfigureras. Anslutning i båten med hjälp av monteringsanvisning och numrerade kablar/ledningar och anslutningspunkter.
 • Anlita installatör om du känner osäkerhet.