Information om litiumbatterier

Viktigt

Mycket hög prestanda med Litium

I princip alla litiumbatterier som finns på marknaden har snarlika egenskaper som laddningshastighet, vikt, effektivitet och djupcykling. De har också gemensamt att cellerna måste skyddas för avvikande låg och hög spänning, annars förstörs batteriet.

Vad som däremot skiljer mellan olika batterier är livslängden

Det finns skillnader mellan batteriernas kvalité på celler men väldigt avgörande för livslängden är ett bra SYSTEM. Det mest grundläggande är att batteriet skyddas för underspänning; Low Voltage Protection (LVP). Men för att LVP ska fungera under hela livslängden krävs celler som är i balans vilket sköts av BMS (Battery Management System). Ett BMS övervakar även cellernas spänning och kopplar bort batteriet om någon enskild cell har för hög eller för låg spänning. BMS skyddar även vid för hög strömstyrka och temperatur, samt inte minst ge varning före avvikelse eller fel. För att systemet ska fungera krävs; kontaktorer, varnings-buzzer, BMS, kvalitetskabel, säkring, och switch.

För båtar är det extra viktigt med ett bra system, med hänsyn till funktion, säkerhet och livslängd. Se vidare under fliken ”YACHT & RV”.

MasterLi är expert på litiumbatterier och elsystem och vi är en helt oberoende aktör. Vi har möjlighet att sälja vilka batterier eller vilket system som helst, enkla eller avancerade. Och vi säljer alla modeller av litiumbatterier >40 Ah utan att undanhålla för- och nackdelar mellan systemen, utan istället jämför vi och visar på skillnader i bl.a. funktion, livslängd och pris.

Information om batterier vi säljer och svar på vanliga frågor:

 1. Om grundämnet och batterier
 2. Säker teknik
 3. Olika typer av LiFePO4 batterier
 4. Hög laddningshastighet
 5. Extremt låg vikt
 6. Mycket hög effektivitet
 7. Miljövänlig
 8. Mycket lång livslängd med BMS
 9. Antal cykler, varför olika uppgifter?
 10. Inte rättvisande livslängd för enkla system och batterier
 11. Vad är BMS?
 12. Varför behövs BMS?
 13. Utökade BMS funktioner för att passa båtar
 14. Hur beräknas kapacitet?
 15. Ett litiumbatteri på 100 Ah motsvarar 200 Ah AGM-bly
 16. Är det olika spänning på olika batterier?
 17. Stabil och hög spänning
 18. Spänningen avviker i slutet
 19. Låg självurladdning
 20. Hur kan BMS reglera batteriet?
 21. Hur många kontaktorer och vilken typ?
 22. Laddning med generator
 23. Vilka 230V laddare fungerar?
 24. Blybatteriskydd / Underspänningsskydd
 25. Varför inte lämpligt att parallellkoppla flera 12V-block?
 26. Litiumbatteri och bogpropeller
 27. Vilket startbatteri är bäst att välja?
 28. Kylskåp med ASU

Litiumbatteri (alla typer) vs. AGM-Bly

 • 2-4 gånger snabbare laddning
 • 75% lägre vikt
 • Bra miljöval
 • Säker teknologi; LiFePO4 är säker kemi
 • Längre livslängd med LVP
 • Vinterförvaring utan problem med själv urladdning (men viktigt att systemet är OFF)

Litiumbatteri med BMS vs. AGM-Bly

 • 4 gånger längre livslängd med BMS
 • Billigast m.h.t. livslängd redan efter 4-8 år, men högre investeringskostn
 • Klarar höga strömmar med stabil spänning (utan begränsning av LVP eller PCM)