Batteri + Lågspänningsskydd (LVP)

LVP – System finns i två olika paket:

1. Lågspänningsskydd LVP + Säkring 

  • Paketet har ett vanligt lågspänningsskydd med LVP inställning i steg om 0,5V (Alfatronix PT100/200)

2. Lågspänningsskydd LVP-2 + Kontaktor + Batteriövervakning + Säkring

  • LVP-2 innebär ett dubbelt skydd där kontaktor bryter vid låg laddningsstatus (XX%) och vid lågspänning (0,1V steg). Med LVP-X (tillval PREMIUM) skyddas batteriet under lång tid, utan behov av laddning efter händelse av LVP.

Notera att LVP (Low Voltage Protection) inte ger samma skydd som ett BMS (Battery Management System). Se jämförelse under Båt-System  >>LÄNK