Installation

Installation

För närvarande erbjuder vi enbart egen installation i Stockholmsområdet.

Förmontering

Vi tillverkar monterings-kit, där alla kablar och ledningar kapas i rätt längd med kabelskor, samt att BMS konfigureras. Anslutning i båten med hjälp av monteringsanvisning och numrerade kablar/ledningar och anslutningspunkter. När vi tillverkar monterings-kit så behöver vi måttuppgifter på ”lådan” där batterierna ska monteras. Gör gärna en skiss med mått och ta en bild + bilder från batteriutrymmet i båten. När vi tillverkar kablarna så ställer vi batterier i en liknande låda så att kablarna kommer passa perfekt (förutsätter att vi får korrekta mått).

  • Vi använder 95, 70 och 50 mm2 förtennad koppar med svart gummi
  • Vi pressar förtennade skor med håldiameter i storlek från 6 – 14 mm som standard (finns även vinklade)
  • Vi pressar även extra 1,5 / 2,5 mm2 ledning i samma kabelsko vid behov (=bättre än att ansluta med extra ringterminal)
  • Vi pressar med hydraulisk hexagon press (6 ton) och därefter röd eller svart krympslang

Varför placera alla batterier på ett ställe?

Det är en väsentlig fördel att placera alla batterier på ett ställe för enklare anslutning och korta batterikablar som kopplas till säkring, switch, kontaktorer, shunt och kopplingsplint (busbar).

Litiumbatterier bestående av lösa celler måste stå tillsammans eftersom de ska seriekopplas (4 st för 12V). Batterier kan även parallell-kopplas för att öka kapaciteten, men att placera fyra celler på ett ställe och fyra celler på ett annat ställe kräver två stycken BMS.

Varför fungerar litiumbatterier placerade i salong med bogpropeller?

Nedanstående exempel är för 12 V. Om bogpropeller är 24 V så är spänningsfall i kablar väsentligt lägre (1/4). Bogpropeller har hög effekt och kräver mycket hög ström. T.ex. MaxPower, 3,8 kW (6,4 hk) drar 360 A (12 V) i drift med AGM-bly. Vid stora strömuttag så sker normalt ett spänningsfall, dels direkt från batteriet, dels genom effektförlust i kabeln. För att bogpropellern ska fungera med normal effekt så får inte spänningsfallet bli för stort. Dessutom har bogpropellern ett styrdon som måste fungera. Vi har diskuterat direkt med ledande tillverkare av bogpropeller och det går även att läsa i deras manual: ”Den vanligaste orsaken till att bogpropellerns slutar fungera (haveri) är för låg spänning”..då kommer styrdonet fungera dåligt samtidigt som risk att strömmen ökar p.g.a. lägre spänning. Notera att driftdonet reglerar drifttiden (t.ex. max 2 minuter kontinuerlig) och att säkringen normalt är dimensionerad för begränsad drifttid (därför har säkringen lägre Ampere, t.ex. 200 A säkring och 360 A driftström).

Ett blybatteri som kopplas till bogpropeller med placering i förpiken, får ett spänningsfall på ca 2 Volt (vid batteripol) när bogpropeller är i drift (360 A), sedan ger 1-2 m kabel ytterligare spänningsfall men samtidigt bidrar generatorn (motor på), så till bogpropellern blir spänningen ca 11 V, vilket är samma spänning som bogpropellerns angivna effekt.

Om blybatteriet istället hade varit placerat i salong, dvs ytterligare 5 m kabel (en väg) så hade t.ex. 70 mm2 kabel gett ytterligare spänningsfall på ca 1 V, varför reducerad effekt (problem) skulle uppstå med en spänning < 10 V vid bogpropellern.

Ett litiumbatteri har högre spänning (ca 0,5 V) jämfört med bly och spänningsfallet (i batteriet) blir mindre vid högt strömuttag. Vid högt strömuttag (360 A) så visar vår test att LiF har ca 1 V högre spänning vid batteripol jämfört med AGM-blybatteri. Om sedan LiF är placerat i salong, dvs ytterligare 5 m kabel (en väg) så kommer spänningen vid bogpropellern med 70 mm2 kabel vara den likvärdig med AGM-bly. Vi rekommenderar samtidigt att 95 mm2 används (eller 2 x 70 = 140 mm2) för optimal prestanda.

Notera att dimensionering av kabel (50, 70, 95, 140 mm2) för höga strömmar under begränsad tid, i första hand avser att minimera spänningsfall, snarare än att undvika överhettning. Effektförlusten i kabel på 5 m / 70 mm2, 360 Ampere och spänningsfall på 1 Volt beräknas till 360 W och om bogpropellern körs 1 minut så blir energiförlusten (värme) låg. Jämfört med ett blybatteri så uppstår en betydligt högre värmeförlust i själva batteriet.

Om huvudbatteriet är placerat i akterkabin så innebär det ett långt avstånd fram till bogpropeller varför vi då föreslår en annan lösning. Ankarspel är däremot inte något problem med långa kablar eftersom strömmen är på 50 – 150 Ampere (spänningsfallet, dvs effektförlusten beror på strömmen i kvadrat).

Kontakta oss gärna för råd.

Vilket startbatteri är bäst att välja?

Vi rekommenderar att separat startbatteri används.

  • AGM-startbatteri fungerar mycket bra att ladda med samma spänning som litium (LiFePO4).
  • Notera att startbatteri normalt bara behöver laddas några minuter efter start av motor. Därför kan med fördel underhållsladdning enbart användas till startbatteriet dvs en spänning som är lägre. Vi har en enkel design som ger olika spänning till start- och huvudbatteri.
  • Att kombinera LiF huvudbatteri med ett start av AGM-bly rekommenderas för de flesta båtar. Fördelen med  kombinationen av bly-startbatteri med LiF-huvudbatteri är att blybatteriet klarar att stå på underhållsladdning under lång tid (t.ex. landström under längre perioder och/eller solceller / vindkraft). MasterLi System regleras av BMS2 som slår ifrån laddningen till LiF när det är fulladdat men därefter fortsätter laddning via isolator till startbatteri och förbrukning.
  • Om prioritering på vikt: Litet LiF 40 Ah-12V block (utan BMS), underhållsladdning längre perioder bör dock undvikas.